Mjere energetske učinkovitosti

Osnovne mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu temelje se na:

 • Smanjenju gubitaka topline poboljšanjem toplinske zaštite zgrade
 • Povećanju učinkovitosti sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije
 • Povećanju učinkovitosti sustava rasvjete i energetskih trošila
 • Energetskoj kontroli i upravljanju energijom
Na osnovi relevantne dokumentacije te provedenih mjerenja i analiza u okviru detaljnog energetskog pregleda, procjenjuju se mogućnosti za uštede provođenjem ekonomski i ekološki povoljnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.
 
Pojedinačne mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti ocjenjuju se na temelju sljedećih pokazatelja: 
 • Mogućnosti za godišnje uštede energije (energetske dobiti) 
 • Godišnjih novčanih ušteda (ekonomske dobiti)
 • Godišnjih smanjenja emisije CO2 (ekološke dobiti)
 • Troškova ulaganja u provedbu mjere
 • Jednostavnog perioda povrata, interne stope profitabilnosti i neto sadašnje vrijednosti ulaganja
 • Složenosti provedbe mjere
 • Životnog vijeka nove opreme potrebne za provedbu mjera

Za više informacija ili ponudu za provođenje energetskog pregleda zgrade i ocjenu potencijala za provođenje mjera energetske učinkovitosti ili za provođenje specifičnih projekata poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade pošaljite nam upit na energin@gin.hr.