Tko su obveznici gospodarenja energijom?

Obveznici gospodarenja energijom su:
  • JAVNI SEKTOR za zgrade javnog sektora i javnu rasvjetu
  • VELIKI POTROŠAČI za građevine koje koriste za obavljanje svoje djelatnosti
  • Drugi potrošači energije koji su korisnici sredstava FZOEU
Obveznici gospodarenja energijom dužni su upravljati neposrednom potrošnjom energije na energetski učinkovit način, što uključuje redovito analiziranje potrošnje energije, provođenje energetskih pregleda te pribavljanje energetskih certifikata zgrada, donošenje programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije, provođenje mjera energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije utvrđene programom energetske učinkovitosti, vođenje, održavanje i razvijanje informacijskog sustava za nadzor nad potrošnjom energije, te izvještavnjenadležnih institucija o ukupnoj potrošnji energije.
 
Obveznicima gospodarenja energijom nudimo konzultantske usluge u pripremi višegodišnjih programa energetske učinkovitosti u skladu s nacionalnim programom i nacionalnim akcijskim planom, godišnjih operativnih planova energetske učinkovitosti, te stručnu pomoć pri planiranju, pripremi i provođenju pojedinačnih projekata energetske učinkovitosti u svrhu upravljanja neposrednom potrošnjom energije na energetski učinkovit način. Za više informacija pošaljite nam upit na energin@gin.hr.