Što obuhvaća postupak energetskog certificiranja?

Bitno se razlikuje postupak energetskog certificiranja novih i postojećih zgrada.

Energetsko certificiranje NOVIH zgrada

čini uži skup radnji i postupaka, koji uključuju:
  • pregled postojeće projektne dokumentacije (arhitektonski, građevinski, strojarski, elektrotehnički projekt, fizika zgrade);
  • određivanje energetskog razreda zgrade;
  • izradu i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje POSTOJEĆIH zgrada

čini širi skup radnji i postupaka, koji uključuju:
  • pregled postojeće projektne dokumentacije (arhitektonski, građevinski, strojarski, elektrotehnički projekt, fizika zgrade);
  • energetski pregled zgrade, koji obuhvaća vizualni pregled energetskog stanja vanjske ovojnice zgrade i energetskih sustava grijanja, hlađenja, elektroinstalacija i sl., razgovore s korisnicima zgrade, evaluaciju modaliteta korištenja tehničkih sustava u praksi, analizu potrošnje energenata u prethodne tri godine, analizu mogućnosti promjene izvora energije, analizu mogućnosti korištenja učinkovitijih sustava i obnovljivih izvora energije;
  • vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade, koje obuhvaća analizu načina gospodarenja energijom u građevini, toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, sustava grijanja, sustava hlađenja, sustava ventilacije i klimatizacije, sustava za pripremu potrošne tople vode, sustava napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava električne rasvjete, specifičnih podsustava (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.), sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom;
  • određivanje energetskog razreda zgrade;
  • izradu i izdavanje energetskog certifikata s popisom prijedloga ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. 
Za više informacija i ponudu za provođenje energetskog certificiranja zgrade od strane naših inženjera ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada pošaljite nam upit na energin@gin.hr.