O nama

GI je respektabilna hrvatska konzultantska grupa koja kapacitetima i spremnošću svojih projektanata, urbanista, inženjera, voditelja projekata, te tehničkih i financijskih konzultanata tržištu nudi širok opseg profesionalnih konzultantskih usluga kojima aktivno sudjeluje u razvoju graditeljskih projekata.

Slika: GI grupa
GI grupa
Slika: Naši djelatnici
Naši djelatnici
Slika: Organizacija i vodeći ljudi
Organizacija i vodeći ljudi
Slika: Naša filozofija i vrijednosti
Naša filozofija i vrijednosti
Slika: Naš pristup
Naš pristup
Slika: Povijest
Povijest

GI grupa

GI tržištu nudi lepezu profesionalnih konzultantskih usluga u pripremi i provedbi graditeljskih projekata.

Projektanti, urbanisti, inženjeri, voditelji projekata te tehnički i financijski konzultanti, djelatnici GI, usko surađujući s klijentima i partnerima, osiguravaju tehnički integritet, troškovnu učinkovitost, sigurnost i cjeloživotnu isplativost graditeljskih projekata.

Provedbu usluga temeljimo na višedisciplinarnoj perspektivi i traženju rješenja koje će najbolje zadovoljiti potrebe klijenata.

Upravljanje graditeljskim projektima jest područje našeg specijalističkog djelovanja  gdje tržištu nudimo širok raspon usluga, od pripreme poslovnog plana i savjetovanja o ključnim projektnim rješenjima, do projektiranja, stručnog nadzora i kontinuirane podrške klijentima koji dolaze iz različitih gospodarskih sektora.

Ovisno o zahtjevima pojedinog projekta, usluge nudimo i obavljamo samostalno ili u suradnji s domaćim i stranim partnerima, renomiranim konzultantskim tvrtkama. Bliski odnosi sa svjetski poznatim i priznatim konzultantskim tvrtkama daju nam jedinstvenu mogućnost da klijentima ponudimo:

 • Holistički i inovativni pristup
 • Domaću ekspertizu u skladu s globalnim dostignućima
 • Multi-sektorsku perspektivu
 • Sinergiju u korištenju domaćih i svjetskih konzultantskih kapaciteta

Posjedujemo ISO 9001:2008 certifikat za usluge stručnog nadzora i vođenja projekata i u potpunosti djelujemo sukladno kodeksu profesionalnog ponašanja u pružanju inženjerskih i ostalih usluga u koncipiranju i realizaciji graditeljskih projekata.

Članovi smo Royal Institute of British Architects (RIBA) u Londonu i članovi  niza internacionalnih udruženja projektanata i konzultanata. Naši inženjeri su ovlašteni članovi Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera strojarstva, Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,  Hrvatske udruge voditelja projekata, Hrvatske udruge konzultanata. Naši su inženjeri široko priznati stručnjaci u administriranju FIDIC ugovora. 

Naši djelatnici

Profesionalna stručnost i beskompromisna radna etika naših djelatnika omogućuju nam razvijanje dugoročne suradnje s klijetima koji  daju povjerenje našim djelatnicima – njihovoj spremnosti, entuzijazmu i sposobnosti rješavanja zahtjevnih tehničkih pitanja te pronalaženja učinkovitih, inovativnih i održivih rješenja u koncipiranju i razvoju graditeljskih projekata.

Naš profesionalni tim uključuje arhitekte, građevinske inženjere, strojarske inženjere, urbaniste, dizajnere interijera, ekonomiste, MBA-ovce, nositelje doktorata… Okupljamo širok spektar profesionalaca komplementarnih vještina, koje potičemo na kompleksno, višekriterijalno razmatranje zadatka izvan uskih granica pojedine struke.

Orijentirani smo na kontinuirano profesionalno usavršavanje djelatnika, pri čemu uvažavamo i poštujemo njihovu osobnu kreativnost, nastojanja, potrebe i spremnost za odgovor na profesionalne izazove.

Organizacija i vodeći ljudi

Vlasništvo
Gi je grupa privatnih tvrtki koja sinkronizirano nudi širok spektar profesionalnih usluga u graditeljstvu. Sastoji se od tvrtki:

 • Investinženjering d.o.o.
 • GI grupa d.o.o.
 • Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o.
 • Studio A d.o.o. 

Organizacijska struktura
Organizacijska struktura GI je projektno orijentirana, fleksibilna, dinamična, s plitkom hijerarhijom, što nam omogućuje da prema specifičnim zahtjevima klijenata nudimo i efikasno obavljamo inženjerske i druge konzultantske usluge. 

Vodstvo
Naši vodeći ljudi kreiraju i provode poslovnu strategiju, prioritete i politike GI.

Mirko Orešković- predsjednik GI Grupe, Prokurist Investinženjering d.o.o.

Mirko Orešković suosnivač je Investinženjeringa i priznati stručnjak u području vođenja projekata u graditeljstvu. Njegovo bogato iskustvo u koncipiranju i provedbi graditeljskih projekata ugrađeno je u temelje GI. Prvi je u Hrvatskoj počeo primjenjivati ideju nezavisnog monitoringa graditeljskih projekata te u standardnu graditeljsku praksu uveo Knjigu graditeljskog projekta. Magistrirao je na području organizacije gradnje, a doktorirao na području upravljanja graditeljskim projektima. Objavio je, u stručnoj javnosti izuzetno dobro prihvaćenu knjigu Graditeljski projekt i njegova knjiga, publicirao je preko 70 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao u preko 70 stručnih simpozija, konferencija i konzultacija.
Počasni je član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG); u prethodnom razdoblju bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, član Upravnog odbora HKIG, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju HKIG, predsjednik Povjerenstva za pitanja struke HKIG, te član Vijeća HKIG za suradnju s visokoškolskim ustanovama. Godinama je hrvatski predstavnik pri European Council of Civil Engineers (ECCE), potpredsjednik pa predsjednik European Council of Engineers Chambers (ECEC). Član je Hrvatske udruge konzultanata i Hrvatske udruge voditelja projekata. Koordinator je Inženjerske Inicijative za Regionalnu Suradnju (IIRS). 2011. godine od Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) dobio je nagradu „Kolos“ za životno djelo.

Slobodan Jeričević- zamjenik predsjednika GI Grupe, direktor Investinženjering d.o.o.

Slobodan Jeričević suosnivač je Investinženjeringa s bogatim iskustvom koje je stekao radeći kao nadzorni inženjer, konzultant i voditelj projekata na zahtjevnim i kompleksnim projektima u privatnom i javnom sektoru. Međunarodno iskustvo stjecao je radeći u Engleskoj , Rusiji i i Bosni i Hercegovini kao voditelj projekata. Od 1999. godine permanentno radi kao voditelj projekta i/ili voditelj nabave na projektima infrastrukture, zaštite okoliša i velikim privatnim projektima, koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija ili EU fondovima na kojima se koriste aktualne verzije FIDIC ugovora. Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Olja Orešković Andrianou- Član Uprave Investinženjering d.o.o.

Olja Orešković Andrianou, diplomirani je ekonomista i magistar poslovnog upravljanja. Svoju karijeru je započela u bankarstvu na poslovima tržišta kapitala u Zagrebačkoj banci, a nakon završenog MBA studija na London Business School karijeru je nastavila u Belgiji u EMEA sjedištvu farmaceutske tvrtke iz grupe Johnson & Johnson kao regionalni financijski kontrolor. Prije nego što se pridružila Investinženjeringu, osnovala je i u provim godinama radila na razvoju britanske tvrtke za dizajn i proizvodnju namještaja Adonis Pauli Home Jewels. U Investinženjeringu je zadužena za financije i razvoj novih poslovnih područja.

Ivana Jeričević Starčević- Član Uprave Investinženjering d.o.o.

Ivana Jeričević Starčević ima titulu Executive MBA sa IEDC Bled School of Management, te je ovlaštena nadzorna inženjerka građevinarstva. Tijekom karijere stječe iskustvo vođenja projekata i nadzora velikih projekata, internacionalno (USA - izgradnja rezidencijalnih naselja u državi Texas) i lokalno (Hrvatska - više poslovno stambenih projekata preko 200.000 m2). Od 2012. godine članica je Uprave tvrtke te je zadužena za upravljanje investicijama tvrtke, razvojem kadrova i organizacijom administrativnog poslovanja.
Aktivna je članica je MBA Croatia, IEDC Alumni Cluba i Hrvatske komore inženjera graditeljstva, te je ovlaštena voditeljica projekata-IPMA, Level C.

Damir Stipanov- Direktor Investinženjering d.o.o.

Damir Stipanov ovlašteni je inženjer građevinarstva s bogatim iskustvom koje je stekao u izvođenju, nadzoru, upravljanju projektima i realizaciji projekata po FIDIC ugovorima. Posjeduje iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, poput projekta izgradnje autoceste, plinovoda, državnih cesta, izgradnje sustava odvodnje i vodosprema, kao i raznih objekata visokogradnje. Iskustvo u vođenju projekta je stekao na realizaciji više projekata, a ujedno je i certificirani voditelj projekta – IPMA Level C. Kroz realizaciju predmetnih projekata stekao je opsežno iskustvo s više vrsta FIDIC ugovora.
Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), a od 2011 i Stalni sudski vještak za graditeljstvo.

Edvin Bralić- Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

Edvin Bralić, ovlašteni inženjer građevinarstva, bogatog je iskustva u projektiranju i nadzoru. U projektiranju je izrađivao građevinske dijelove projekata visokogradnje i niskogradnje. U području nadzora ima zavidno raznovrsno iskustvo na projektima niskogradnje: čeličnih i AB mostova, podvožnjaka, raznih prometnica: lokalnih i državnih cesta, autocesta, najvećih gradskih prometnica grada Zagreba, željezničkog stajališta te objekata visokogradnje: veterinarskih i fitosanitarnih inspekcijskih postaja, skladišta i skladišno-distributivnog centra. Dokazao se kao voditelj projekta na infrastrukturnim građevinama izgradnje naselja Sopnica - Jelkovec. Certificirani je voditelj projekta - IPMA Level C. Stručno informatičko znanje uspješno primjenjuje u cilju unaprjeđena djelovanja tvrtke i u provedbi graditeljskih projekata. Ima višegodišnje iskustvo u radu prema FIDIC ugovorima te iskustvo ključnog stručnjaka u projektima financiranih od EU-a.

Dejan Dragić- Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

Dejan Dragić je ovlašteni nadzori inženjer građevinarstva sa višegodišnjim iskustvom na upravljanju FIDIC Ugovorima i nadzoru izvođenja različitih velikih projekata uključujući projekte financirane od strane EU i EBRD-a. Posjeduje iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, poput projekta vodoopskrbe i odvodnje za Zagrebački Holding te projekta vodoopskrbe i odvodnje grada Karlovca koji su realizirani sukladno FIDIC uvjetima ugovora. Isto tako posjeduje specifično iskustvo izrade natječajne dokumentacije te provedbe cjelokupnog postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama EBRD-a. Kroz specijalistički poslijediplomski studij stekao je zvanje sveučilišnog specijalista iz područja organizacije građenja i menadžmenta u graditeljstvu.
Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva(HKIG) , član je Skupštine HKIG-a te je član Hrvatske udruge za organizaciju građenja.

Matej Zupčić- Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

Matej Zupčić ima opsežno iskustvo iz područja Projektiranja konstrukcija, Ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija, Nadzora nad gradnjom te Upravljanja FIDIC ugovorima. Magistar je znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, grana nosive konstrukcije. Stekao je stupanj magistrira znanosti i iz interdisciplinarnog područja društvenih i tehničkih znanosti, grana Poslovno upravljanje (MBA in construction) sa magistarskom temom iz područja Upravljanja građevinskim projektima. Publicirao je preko 20 stručnih radova. Član je skupštine HKIG u dva saziva, od 2009 do 2013, te od 2014 do 2018.
Kroz dugogodišnje iskustvo rada na složenim građevinskim projektima stekao je specifična iskustva upravljanja projektima u cestogradnji (Autoceste i državne ceste) te lukama (Luka Brajdica i Zagrebačka obala).

Andrew Yeoman- direktor Tower 151 Architects - Zagreb d.o.o.

Andrew Yeoman obavlja aktivnosti strateškog planiranja i analize razvoja graditeljskih projekata. S preko 25 godina iskustva u GI grupu donosi širok spektar iskustva kao projektant i voditelj projekata.
Odgovoran je za upravljanje nekim od najvećih projekata u Hrvatskoj i Europi, u prvom redu programa Orestaden u Kopenhagenu (pobjeda na međunarodnom natječaju), projekta izgradnje sjedišta Adidasa u Njemačkoj te projekt aELT – najvećeg europskog teleskopa.
Njegove najveće snage su u upravljanju projektiranjem (ideja i začetak), projektiranju glavnih i izvedbenih projekata, urbanom planiranju, strateškom i logističkom promišljanju, planiranju projekata (uključujući planiranje nabave, proces natječaja, evaluacije ponuda, izvještavanje), planiranju troškova i pripremi ugovora prema FIDIC-u.

Nenad Kondža- direktor Studio A d.o.o.

Nenad Kondža projektant je s bogatim iskustvom u arhitektonskom projektiranju. Bavio se i urbanim planiranjem i konzervatorskim radovima.
Na 23. Zagrebačkom Salonu pohvaljen je zbog podizanja svijesti u javnosti o arhitektonskom nasljeđu svojim kreativnim pristupom obnovi gradskog kulturnog nasljeđa; dobitnik je nagrade Bernardo Bernardi 2001.g. za postignuća u području dizajna interijera, u prvom redu za obnovu prizemlja i dijela podruma središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu. Nominiran je za nagradu Bernardo Bernardi za obnovu i nadogradnju zgrade Plinacro u Zagrebu, kao i za nagrade Mies van der Rohe i Piranezi za obnovu i nadogradnju zgrade Državnog arhiva u Sisku.
Ovlašteni je arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Bio je i član Izvršnog odbora Društva arhitekata, predsjedništva Udruge hrvatskih arhitekata i Izvršnog odbora Hrvatske komore arhitekata kao predsjednik Odbora za cjenik usluga. Također je djelovao i kao potpredsjednik Udruge hrvatskih arhitekata i predsjednik Stručnog savjeta Udruge hrvatskih arhitekata.

Bogomir Hrnčić- direktor Studio A, d.o.o.

Bogomir Hrnčić uspješan je autor i projektant s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i realizaciji graditeljskih projekata. U projektiranju rezidencijalnih i komercijalnih zgrada, turističkih i nautičkih centara i marina, kao i industrijskih postrojenja primjenjuje raznovrsna aktualna tehnička znanja i recentne informacije. Kao projektant i voditelj projekta radio je na obnovi središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu, Ugostiteljskom školskom centru Utrine u Zagrebu, autor je obnove zgrada pošte u Šibeniku, Zadru, Kninu i Biogradu Na Moru, Osijeku, Zaboku, projektant i voditelj projekta ACI nautičkih centara Vodice i Pomer, poslovnih zgrada PBZ-a u Radničkoj cesti 42-48 i 52 u Zagrebu, brojnih poslovnica PBZ-a i Splitske banke, robne kuće Varteks u Rijeci, autor i projektant poslovne zgrade Geokon u Samoboru, projektant niza Spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, poput „Ovčara“ , „Bogdanovci“ „Lovas“…, projektant građevinskog djela i okoliša spomenika palim hrvatskim braniteljima u Mostaru. Autor i glavni projektant Rekonstrukcije i dogradnje Doma hrvatskih veterana u Lipiku, autor sa kolegama Doma hrvatskih veterana u Šibeniku i Petrinji, autor i glavni projektant rekonstrukcije objekata (upravna zgrada, restoran, servisna radionica ) u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru kao i autor Hostela u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Investitori ga prepoznaju u svojstvu voditelja projekata koji lakoćom rješava organizacijske i stručne probleme realizacije graditeljskih projekata. Član je Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Zagreba te je dobitnik nekoliko nagrada kao autor i ko-autor arhitektonskih rješenja komercijalnih i rezidencijalnih zgrada, škola, turističkih zona i hotela

Naša filozofija i vrijednosti

Iznad svega vjerujemo u profesionalizam
Postižemo ga fokusirajući se na dijalog i usku suradnju s klijentima. Time stvaramo preduvjete za razvoj povjerenja i učinkovite poslovne suradnje. U kombinaciji sa širokim i dubokim stručnim znanjima, klijentima dajemo najvišu kvalitetu usluge.

Poticaje nalazimo u inovativnosti
U okviru naše industrije, koja se kontinuirano mijenja i razvija, permanentno tražimo i implementiramo inovativna rješenja koja će zadovoljiti zahtjeve klijenata i unaprijediti njihovo poslovanje. 

Održivi razvoj je naša dugoročna usmjerenost
Vjerujemo da održivi razvoj donosi bolju budućnost. Naš inteligentni projekti i uvažavanje njihove cjeloživotne vrijednosti pridonose kako održivom razvoju tako i postizanju ekonomičnosti zgrada i infrastrukture.

Naš pristup

Ključne odrednice našeg poslovnog pristupa su optimalan rezultat projekta i zadovoljstvo klijenta

Certificirani smo pružatelj usluga po ISO 9001 standardu. To znači da pružamo usluge postojane kvalitete i da naši klijenti dobivaju uslugu koju očekuju. Trajno smo uredotočeni na unapređenje kvalitete i inovativnosti naših usluga.

Naše usluge upravljanja projektom uključuju planiranje, monitoring i kontrolu projekta. Posebnu pažnju pridajemo fazi pripreme, razmatranja i razrade projektnog plana. Projektni plan, od početne ideje do detaljnih dnevnih aktivnosti, strukturiran je na jasan i slojevit način kroz pažljivo i svrsishodno agregiranje projektnih aktivnosti. Planom definiramo razvojne faze projekta, jasno alociramo rizike i strukturiramo budžet  sukladno zahtjevima i ograničenjima klijenta.

U složenim, tehnički i komercijalno zahtjevnim projektima pojavljuje se niz različitih dionika, često suprotstavljenih pozicija i zahtjeva. U okviru usluge upravljanja projektom, postavljamo sustav pomoću kojeg usklađujemo suprotstavljene pozicije različitih dionika i identificiramo prihvatljiv model organizacije, kojim se uspješno rješavaju ključne odrednice svakog projekta: rokovi, troškovi i kvaliteta. 

Naša politika kvalitete

GI tvrtka Investinženjering d.o.o. uvela je sustav upravljanja kvalitetom da bi postiglo najviši mogući nivo kvalitete svojih usluga:

 • nadzor nad građenjem
 • upravljanje projektom

Cilj svih zaposlenih je potpuno razumjeti zahtjeve naših klijenata i partnera. U ostvarenju ciljeva:

 • rukovodimo se potrebama klijenata
 • potičemo načelo vođenja
 • uključujemo sve zainteresirane strane
 • težimo sustavnosti
 • težimo stvaranju partnerskog okruženja s klijentima i dobavljačima
 • težimo ispuniti očekivanja zaposlenika

Vodimo se odgovornošću i razvijamo točnost, pravovremenost te pošten, kulturan i korektan pristup prema svim poslovnim partnerima.

Postavljene ciljeve moguće je ostvariti jedino sustavnim i trajnim napredovanjem svih zaposlenika za što su i pojedinačno odgovorni uključujući direktora kao najodgovornijeg čimbenika za promicanje svih aktivnosti koje utječu na kvalitetu. Na taj način će društvo i njezini djelatnici najizravnije utjecati na vlastitu kvalitetu, kvalitetu društva, a poboljšanjem poslovnog uspjeha društva i na svoj vlastiti život u svojoj privatnosti i u okruženju u kojem živimo.

Certifikat ISO 9001

Povijest

Tvrtka Investinženjering d.o.o. privatna tvrtka koja je tržištu konzultantskih inženjerskih nudila i nudi usluge u koncipiranju i provedbi graditeljskih projekata osnovana je 1989. godine. To je i datum od kojeg bilježimo i nastanak GI. Godine 1992., Investinženjering osnovao je, s partnerima, tvrtku Studio A d.o.o., a godinu dana kasnije na isti način i Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o. Na taj su način u GI okupljeni arhitekti i inženjeri, prostorni planeri, projektanti, konzultanti, voditelji graditeljskih projekta, nadzorni inženjeri. Danas GI raspolaže i zavidnim stručnim kapacitetima ekonomske provenijencije.
 
Nastavljajući se na uspješnu suradnju s njemačkim  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ) u projektiranju, upravljanju projektom i stručnom nadzoru izgradnje naselja za ratne izbjeglice na različitim lokacijama diljem Hrvatske ranih 90tih godina, GI je razvijao suradnju s mnogim stranim klijentima i konzultantima s kojima i danas uspješno surađuje na realizaciji graditeljskih projekata u Hrvatskoj i regiji.
 
1995. godine izgrađen je Importanne Center – prvi trgovački centar u Zagrebu, a vođenje projekta i upravljanje građenjem uz više neovisnih izvođača na neupitno zadovoljstvo Investitora obavio je GI. Bilo je to jedno od prvih većih priznanja izvrsnosti naših usluga.
 
Kao odgovor na rast graditeljskog sektora ojačanog velikim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, u prvom desetljeću novog milenija, GI tvrtke nastavile su skladan i kontroliran rast i razvoj novih djelatnosti i usluga. 
 
Od 2002. godine GI je obavljao nadzor nad gradnjom više dionica autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik.
 
2006. godine osvojili smo prvu nagradu na međunarodnom natječaju za idejno rješenje građevine najvećeg teleskopa na svijetu – ELT Telescope Project na Kanarskim otocima (u suradnji sa sveučilištem u Lundu).
 
Hypo Alpe-Adria Centar – tada najveći objekt visokogradnje u Hrvatskoj sa 86.000 m2 – na kojem je GI obavljao usluge upravljanja projektom, upravljanja građenjem i stručno-financijski nadzor, uspješno je završen 2007. godine.
 
2008. godine otvorili smo ured u Zadru kako bi pružili direktnu i visoko kvalitetnu uslugu klijentima u Dalmaciji. 
 
Uspješan razvoj i rast omogućio nam je investiranje u vlastiti poslovno-stambeni kompleks od 14.700 m2, na uglu Tuškanove i Banjavčićeve ulice u Zagrebu, koji je završen 2010. godine. Danas se u objektu Tuškanova 41/Banjavčićeva 1 nalaze naši poslovni prostori. 
 
U razdoblju od preko 20 godina, pružajući raznim klijentima inženjerske i druge konzultantske usluge, uvijek smo bili i jesmo okrenuti izvrsnosti. Osiguravali smo je i osiguravamo kroz kontinuirano ulaganje u stručnu i specijalističku  edukaciju naših zaposlenika i razvijanje partnerske suradnje s najboljim lokalnim i međunarodnim konzultantima.