Idejna rješenja

Idejna rješenja

Kategorija projekta:
Slika: Nova laboratorijska zgrada u sklopu kompleksa Ruđer Bošković
Nova laboratorijska zgrada u sklopu kompleksa Ruđer Bošković
Slika: Centar za autizam Oporovec
Centar za autizam Oporovec
Slika: Projektiranje terminala za brodove na kružnim putovanjima Gruž
Projektiranje terminala za brodove na kružnim putovanjima Gruž
Slika: Usluga projektiranja nove zgrade OBHP i zavoda za hitnu medicinu KBC Split
Usluga projektiranja nove zgrade OBHP i zavoda za hitnu medicinu KBC Split
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Slika: Muzej znanosti Kaunas
Muzej znanosti Kaunas
Slika: Usluga projektiranja poslovno-trgovačkog kompleksa Siget
Usluga projektiranja poslovno-trgovačkog kompleksa Siget
Slika: Baška Voda razvojni projekt
Baška Voda razvojni projekt
Slika: Dom za starije i nemoćne osobe Sesvete
Dom za starije i nemoćne osobe Sesvete
Slika: Osnovna škola Popovača
Osnovna škola Popovača
Slika: Stambena zgrada poticane stanogradnje (POS) u Podbrežju
Stambena zgrada poticane stanogradnje (POS) u Podbrežju
Slika: Poslovno- stambeni i hotelski kompleks Varaždin
Poslovno- stambeni i hotelski kompleks Varaždin
Slika: Restoran Zlatni rat na Braču
Restoran Zlatni rat na Braču
Slika: Osnovna škola Stupnik
Osnovna škola Stupnik