Komercijalne i poslovne zgrade

Komercijalne i poslovne zgrade

Kategorija projekta:
Slika: Usluga stručno financijskog nadzora nad izgradnjom ACI Slano
Usluga stručno financijskog nadzora nad izgradnjom ACI Slano
Slika: Stručni nadzor nad izgradnjom građevina modernizacije Zoološkog vrta Grada Zagreba
Stručni nadzor nad izgradnjom građevina modernizacije Zoološkog vrta Grada Zagreba
Slika: Stučni nadzor tijekom rekonstrukcije Kneževe palače u Zadru
Stučni nadzor tijekom rekonstrukcije Kneževe palače u Zadru
Slika: Upravljanje projektom Hypo Alpe Adria Centra
Upravljanje projektom Hypo Alpe Adria Centra
Slika: Projektiranje i nadzor nad izgradnjom Državnog arhiva u Sisku
Projektiranje i nadzor nad izgradnjom Državnog arhiva u Sisku
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku
Slika: Izrada idejnog projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Izrada idejnog projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Slika: Projektni menadžment trgovačkog centra Importanne
Projektni menadžment trgovačkog centra Importanne
Slika: Energetski pregledi i energetsko certificiranja zgrada Kaufland trgovačkog lanca
Energetski pregledi i energetsko certificiranja zgrada Kaufland trgovačkog lanca
Slika: Nadzor nad građenjem skladišno distributivnog centra trgovačkg centra LIDL u Perušiću
Nadzor nad građenjem skladišno distributivnog centra trgovačkg centra LIDL u Perušiću
Slika: Konzultantske usluge - Podravka Investment Programme
Konzultantske usluge - Podravka Investment Programme
Slika: Usluga upravljanja projektom i stručni nadzor
Usluga upravljanja projektom i stručni nadzor
Slika: Usluga upravljanja projektom izgradnje poslovne zgrade ZEPTER
Usluga upravljanja projektom izgradnje poslovne zgrade ZEPTER
Slika: Stručni nadzor izgradnje škole i vrtića Vrbani III
Stručni nadzor izgradnje škole i vrtića Vrbani III
Slika: Stručni nadzor građenja
Stručni nadzor građenja