Tko ima obvezu provođenja energetskog pregleda?

Osim obveze ishođenja energetskog certifikata zgrada, postoje i obveze provođenja redovnih energetskih pregleda građevina i to za:
  • građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti. Veliki potrošač je potrošač iz sektora industrije čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevinama koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10000 MWh.
  • javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja),
  • zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,
  • postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada,
  • sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,
  • sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.
Energetski pregled građevine i redoviti pregled sustava grijanja, te sustava hlađenja i klimatizacije obvezno se provodi jednom u 5 godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu, osim redovitog pregleda sustava grijanja s kotlom efektivne nazivne snage većom od 100 kW koji se obvezno provodi svake 2 godine i redovitog pregleda plinskih kotlova koji se obvezno provodi svake 4 godine.
 
Za provođenje općeg ili detaljnog (investicijskog) energetskog pregleda zgrade i ocjenu potencijala za provođenje mjera energetske učinkovitosti u vašoj zgradi pošaljite nam upit na energin@gin.hr.