Propisi iz područja energetske učinkovitosti

Propisi RH iz područja energetske učinkovitosti:

 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/0855/12)
 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava (NN 79/13, 85/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Metodologija za provođenje energetskih pregleda građevina (Studeni 2012.)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13)
 • Pravilnik o metodologiji za pracenje, mjerenje i verifikaciju usteda (NN 77/2012)
 • Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (www.mgipu.hr)
 • Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda (12.5.2010.)

Direktive EU iz područja energetske učinkovitosti:

 • DIRECTIVE 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (14.11.2012.)
 • DIRECTIVE 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy‐related products (31.10.2009.)
 • DIRECTIVE 2004/8/EC on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC (21.2.2004.)
 • DIRECTIVE 2006/32/EC on energy end‐use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (27.4.2006.)
 • REGULATION (EU) No 244/2012 supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings by establishing a comparative methodology framework for calculating cost‐optimal levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements (21.3.2012.)
 • DIRECTIVE 2010/31/EU on the energy performance of buildings (18.6.2010.)
 • DIRECTIVE 2002/91/EC on the energy performance of buildings (4.1.2003.)
 • DIRECTIVE 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (5.6.2009.)
 • DIRECTIVE 2010/30/EU on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy‐related products (18.6.2010.)